OPRAVA A VÝMĚNA SÍTÍ A ŽALUZIÍ

Obvyklé závady žaluzií jsou přetržení řetízku, přetržení vodícího silonu, uvolnění spodního kolíčku, poškozené lamely nebo nefunkční převodovka. Technik na místě posoudí nejvhodnější způsob opravy, běžné opravy závady opraví na místě. Pokud zhodnotí poškození žaluzií jako neopravitelné nebo příliš nákladné, kdy se oprava nevyplatí, navrhne vám výměnu žaluzie po vašem souhlasu zboží objedná a při další návštěvě je namontuje.
Obvyklé závady sítí jsou poškozená nebo vytržená síťovina, poškozený rám, vytržený obrtlík. Technik na místě posoudí nejvhodnější způsob opravy, běžné opravy závady opraví na místě. Pokud zhodnotí poškození sítě jako neopravitelné nebo příliš nákladné, kdy se oprava nevyplatí, navrhne vám výměnu sítě po vašem souhlasu zboží objedná a při další návštěvě je namontuje.